Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

Hvad er DPU?

Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse er en screenings-test af voksne (og unge) med funktionsevne mellem 0 – 10 år. DPU beskriver udviklingsniveau og udviklingsmuligheder for beboere på bosteder, eller i andre sammenhænge, hvor der er behov for en struktureret, systematisk indsats for en borger.

Hvad kan DPU bruges til?

DPU kan anvendes som redskab til at dæmpe borgeres frustrationer og konflikter med medarbejdere eller andre borgere, ved at fokusere på ting der giver mening og livskvalitet for den enkelte borger.

I arbejdet med DPU “opdager” man helt enkelt sider ved borgeren, eller potentiale hos borgeren, som hidtil har været skjult eller ikke værdsat.

DPU er desuden et godt redskab til at dokumentere borgerens udviklingsniveau og -behov overfor relevante myndigheder mv.

Hvordan foregår det?

Jeg  gennemfører screeningen sammen med medarbejdere der kender personen godt. Jeg laver efterfølgende en udviklingsplan for borgeren, der tager udgangspunkt i “Zonen for nærmeste udvikling”. Dette lægger sig op ad §141 målene, som indarbejdes i udviklingsplanen. Udviklingsplanen er dels et redskab til daglige aktiviteter med borgeren og dels et inspirationsredskab for medarbejdere omkring borgeren.

Priser

Prisen for screening og en efterfølgende konkret udviklingsplan er kr. 10.000.

Supervision og opfølgning aftales separat.

Ring eller skriv for at høre nærmere!