Mine arbejdsmetoder

Primære arbejdsområder:

Angst, Depressioner, Stress og udbrændthed, familieproblemer, skilsmisse (eller ikke skilsmisse), livskriser og dødsfald i nærmeste familie.

Tusindvis af samtaler med mennesker, der har haft et personligt eller familiemæssigt problem.

Undervisning af ledere og medarbejdere (internatkurser, teambuilding, kognitiv pædagogik (KRAP), konflikthåndtering m.m.m.

Supervision af medarbejdergrupper der arbejder med borgere med vanskelige problemstillinger.

Hvornår skal man søge hjælp?

Når angsten bliver så belastende at det er svært at komme igang, komme ud og især at skulle forholde sig til mange mennesker og de krav der følger af det.

Når depressionen bliver så belastende at kontakten til andre er præget af negative og depressive tanker og depressiv adfærd.

Når stressniveauet gør at man får fysiske symptomer, hjertebanken, svedeture, angst prægede situationer og manglende søvn m.v.

HUSKAT: Du kan teste dig selv ved at afgøre om din tilstand er forklarlig eller uforklarlig.

Forklarlig angst, depression og stress kan være affødt af situationer, fx omkring børns udvikling, familiesituationen, jobsituationen mv. Denne situation kan man måske selv klare ved at gøre sig klart hvad det er der presser på.

Uforklarlig angst, depression og stress ligger dybere eller handler måske om at man ikke har gjort sig klart hvad der er styrende i ens egen udvikling og situation. Det er måske en god ide at kontakte en psykolog.

Mine arbejdsmetoder:

Først og fremmest at kunne møde den anden på en jordnær og vedkommende måde.

Og så skal man først belyse problemet, så godt det er muligt, inden man skrider til handling.

Jeg har desuden lært, at det der for andre, kan synes at være små, ubetydelige problemer, kan betyde meget for den person der oplever problemet. Problemer er af personlig karakter og graden af den måde vi betragter problemet på har dybe rødder i den måde vi opfatter os selv på og hænger derfor ubrydeligt sammen. Men det er også vejen til løsningen, at vi kan finde ind til de bagvedliggende holdninger, meninger og forestillinger der styrer vores adfærd og hvordan opfatter begivenheder i vores omgivelser.

Jeg opfatter mig selv som en meget jordnær person, der bruger et dagligdags sprog, som betyder at kontakten mellem mig og mine klienter er båret af et fælles sprog og en fælles forståelse til at løse problemer.

Ivan Højte

Præstø, April 2020.